KVM-selskaber fusionerer til ét

KVM i Kjellerup har hidtil været opdelt i 2 juridiske enheder: Moderselskabet KVM Industrimaskiner A/S, som også har været den producerende enhed, samt salgsdatterselskabet KVM International A/S.

Med virkning fra november 2021 har vi besluttet at fusionere datterselskabet KVM International A/S ind i moderselskabet KVM Industrimaskiner A/S. Samtidig tager det fortsættende selskab navneforandring til KVM A/S.

KVM A/S opererer fremadrettet under samme CVR-nummer, som det tidligere KVM Industrimaskiner A/S: 71014118. 

For leverandører til KVM Industrimaskiner A/S gælder, at der fremadrettet vil være tale om det præcis samme selskab, som man hidtil har registreret og handlet med.

For vore KVM International A/S kunder vil der derimod være tale om et andet selskab, hvor det samlede KVM A/S vil stå som en stærkere og langt mere solid samarbejdspartner. Vi beder derfor vore kunder om at notere og registrere det ændrede CVR nummer. Med hensyn til betaling videreføres alle bankkonti fra KVM International A/S i det fortsættende selskab, KVM A/S.

Kontaktdata for KVM A/S

KVM A/S
Industrivej 22 – 24
DK-8620 Kjellerup
+45 87 702 700
kvm@kvm.dk
CVR nr.: 71014118

Udover at gøre KVM til en endnu mere solid partner, er formålet med fusionen blandt andet at forenkle og strømline den juridiske struktur og de interne arbejdsgange. 

Medarbejdere og produktprogram m.v. fra KVM International A/S overføres til KVM A/S, der ligeledes overtager alle kontraktuelle, intellektuelle og kommercielle rettigheder og forpligtelser. 

Som samarbejdspartner vil du således fortsat blive mødt af de samme medarbejdere som hidtil, nu blot som ansatte i KVM A/S.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med vore partnere og leverandører.

da_DKDA

Forme » Teknisk Support

Head of Division
Kjeld Sejrup

D. +45 87 702 776
ks@kvm.dk

Forme » Aftersales & Service

Head of Division
Kjeld Sejrup

D. +45 87 702 776
ks@kvm.dk

Salgskoordinator,
Intern Salg
Margit B. Brix

D. +45 87 702 755
mbb@kvm.dk