Whistleblower

Whistleblowerordning for KVM

Hos KVM ønsker vi at stå for åbenhed og ansvarlighed i alt, hvad vi gør, ligesom vi ønsker at fremme en åben kultur baseret på dialog. Alle skal frit kunne ytre sig, hvis man har oplevet uregelmæssigheder eller ulovligheder begået af virksomhedens ansatte. I erkendelsen af at det er vigtigt, at denne type oplysninger kommer for dagens lys, og at en åben virksomhedskultur ikke altid er tilstrækkelig for, at dette sker, har vi etableret en whistleblowerordning.

Vores whistleblowerordning gør det muligt for vores medarbejdere, forretningsforbindelser og andre eksterne interessenter at rapportere, hvis de identificerer eller oplever uregelmæssigheder i forhold til KVM’s kerneværdier og forpligtelser, vores politikker og procedurer samt enhver juridisk overtrædelse.

For samtlige interessenter vil der ikke være sanktioner eller andre disciplinære handlinger for rapporter, der er foretaget i god tro eller baseret på en rimelig tro på overtrædelse eller mistanke om overtrædelse.

KVM har etableret en whistleblowerordning, der håndteres af Zefyr Porteføljepleje P/S med bistand fra Whistlesystem. Oplysninger om dine rettigheder, fortroligheden og hvordan vi behandler dine personlige data via systemleverandøren, er tilgængeligt her: Whistlesystem.

 

Hvad kan rapporteres?

Du bør rapportere om alvorlige overholdelsesrelaterede problemer, f.eks. alvorlig overtrædelse af vores grundlæggende politikker, juridiske overtrædelser, bedrageri eller andre forhold, der repræsenterer ulovlig aktivitet eller kan skade KVM eller koncernens medarbejdere.

Ordningen kan ikke bruges til kommercielle forespørgsler, spørgsmål relateret til ansøgninger om ansættelse eller andre generelle spørgsmål. Kontakt den relevante leder hos KVM eller se vores hjemmeside for yderligere information.

Bekymringer relateret til ansættelsesvilkårene eller forhold på den lokale arbejdsplads, såsom konflikter med kolleger og ledere, disciplinære sanktioner, korrekt og rettidig betaling af løn og ydelser skal normalt løses lokalt, medmindre sagen er usædvanlig alvorlig eller ikke kan rapporteres gennem den faste ledelsesstruktur.

 

Fortrolighed

Alle indberetninger er anonyme og fortrolige, medmindre du direkte skriver kontaktinformationer i selve rapporten – eventuelle indleverede rapporter kan ikke spores tilbage til dig.

Vi opfordrer dig dog til at give så mange oplysninger som muligt for at lette sagsbehandlingen. Administrator af ordningen sikrer, at alle bekymringer behandles seriøst og passende, og alle rapporter modtages kun af en uafhængig tredjepart.

Uanset om rapporten sendes anonymt eller med kontaktoplysninger giver systemet dog mulighed for at sende en kvittering for anmeldelsen og mulighed for at fortælle dig, når sagen er afsluttet.

 

 

da_DKDA

Forme » Salg

Head of Division
Kjeld Sejrup

D. +45 87 702 776
ks@kvm.dk

Area Sales Manager
Arne Bank

D. +45 31 782 879
aba@kvm.dk

Salgskoordinator,
Intern Salg
Margit B. Brix

D. +45 87 702 755
mbb@kvm.dk

Beton » Salg

Head of Division
Poul V. Jakobsen

D. +45 87 702 754
pvj@kvm.dk

Area Sales Manager
Knud Jensen

D. +45 87 702 787
kj@kvm.dk

Area Sales Manager
Leo Jespersen

D. +45 87 702 730
lj@kvm.dk

Area Sales Manager
Morten Høgh Linddahl

D. +45 40 17 10 24
mhj@kvm.dk

Area Sales Manager
Thomas Juul Jensen

D. +45 31 75 51 82
tjj@kvm.dk

Salgskoordinator –  intern salg
Pia Schulz

D. +45 31 32 25 45
psc@kvm.dk

Asfalt » Salg

Head of Division
Martin Nørtoft Thomsen

D. +45 87 702 735
mnt@kvm.dk

Area Sales Manager
Niels Ebbe Gjørup

D. +45 87 702 740
neg@kvm.dk

Area Sales Manager
Claus Engfred Olsen

D. +45 21 78 90 07
clo@kvm.dk

Area Sales Manager
Carsten Havskov
Hansen

D. +45 87 702 786
chh@kvm.dk

Area Sales Manager
Lars Dürr Hellegaard

D. +45 42 16 80 75
ldh@kvm.dk

Forme » Teknisk Support

Head of Division
Kjeld Sejrup

D. +45 87 702 776
ks@kvm.dk

Forme » Aftersales & Service

Head of Division
Kjeld Sejrup

D. +45 87 702 776
ks@kvm.dk

Salgskoordinator,
Intern Salg
Margit B. Brix

D. +45 87 702 755
mbb@kvm.dk