Case 5 KVM asfaltfabrik Type Viking 2000-200F

KVM asphalt plant type Viking 2000/220F – 3/100

Data
Viking 2000/200F – 3/45H
St. John, Jersey, UK.
Case 2 Vikinganlæg 80-160 tph
Viking 2000 / 200
Ilulissat, Grønland
case 3 asfaltfabrik viking 2000-200
Viking 2000 / 200
Isle of Skye, Scotland
Case 4 KVM asfaltfabrik Viking 2000-200
Viking 2000/200 – 4/112
Skive, Danmark
Viking 2000/200 – 1/15
Sisimiut, Greenland
Back to Asphalt plant