Viking 80-160 tph

KVM asphalt plant type Viking 2000-200

Viking 2000/200F – 3/45H
St. John, Jersey, UK.
Case 2 Vikinganlæg 80-160 tph
Viking 2000 / 200
Ilulissat, Grønland
Case 4 KVM asfaltfabrik Viking 2000-200
Modernized
Viking 2000 / 200, Skive
Viking 2000/220F – 3/100
Kerry, Ireland
case 3 asfaltfabrik viking 2000-200
Viking 2000/200
Isle of Skye, Scotland
Back to Asphalt plant