KVM INTERNATIONAL A/S

Vedvarende produktudvikling og tests giver grobund for nye maskiner og procesteknologi og er samtidig medvirkende til optimering af eksisterende anlæg. Med mere end 60 års erfaring i branchen er KVM en kompetent og troværdig samarbejdspartner.

KVM tilbyder dig et langvarigt partnerskab og 24/7/365 service hotline.

KVM står for god kvalitet, og vi ved, hvad effektivitet og driftssikkerhed betyder for din virksomhed. Læs mere

KVM historie

1953 Kjellerup Vægt og Maskinfabrik, KVM, grundlægges med fokus på maskiner til landbruget.

1957 Udvikling og produktion af maskiner til grusgrave og andet håndteringsudstyr til betonvarefabrikker.

1959 Første mobile blokstensmaskine bliver udviklet og fremstillet.

Læs mere

Mission og vision

KVM designer, producerer og servicerer miljøvenlig og effektiv procesteknologi til asfalt- og betonindustrien.

KVM arbejder for at kunder, medarbejdere, leverandører og ejere behandles lidt bedre end flertallet.

Samtidig arbejder KVM med bæredygtig procesteknologi til asfalt- og betonindustrien for at fremtidssikre samfundets infrastruktur og bygningsværker.

KVM er fremtiden

KVM har fra starten af 1950’erne fokuseret på kontinuerlig udvikling af virksomhedens produkter til procesteknologi, og der bruges hvert år mange ressourcer på nye former for produktions- og procesteknologier.

Produktudvikling er primært affødt af vores kunders erfaringer og ideer, og fokus er på kapacitets- og effektivitetsforbedringer på anlæg og maskiner. Samtidig opstår nye behov for produkter hos kunderne... Læs mere