Mission

KVM designer og producerer miljøvenligt og effektiv procesteknologi til asfalt og betonindustrien.

Vision

KVM arbejder for at kunder, leverandører, medarbejdere og ejere behandles lidt bedre end af de fleste og samtidigt arbejder KVM med procesteknologi til asfalt og beton industrien til bæredygtigt at fremtidssikre samfundets infrastruktur og bygningsværker