Asfalt blandeanlæg

I 1967 blev den første asfaltfabrik fra KVM sat i drift. Produktprogrammet har siden udviklet sig og brug af den nyeste teknologi og viden sikrer også i dag, at produktprogrammet er på højde med udviklingen.

KVM tilbyder topmoderne asfaltfabrikker i stationær og semimobil udførelse til montage på betonfundament eller stålmeder. Asfaltfabrikken er modulopbygget med gode plads- og adgangsforhold. Ekstraudstyr er tænkt ind i designet, hvorved det kan integreres fra start eller eftermonteres efter ønske. En robust konstruktion beregnes individuelt og tilpasses de aktuelle vejr- og seismiske forhold, ligesom alle stålkonstruktioner er designet og fremstillet efter EN 1090.

Med KVM asfaltudstyr har du et driftssikkert anlæg med et højt output og lave driftsomkostninger.

Vi værner om miljøet og ønsker at bidrage med reduceret ressourceforbrug og miljøpåvirkning. Vi ønsker at bidrage til øget cirkulær asfaltproduktion, hvorfor vi gennem stærke og vedvarende kunderelationer sikrer, at dine erfaringer fra i dag bruges i fremtidens produktprogram fra KVM.

KVM er således en innovativ og ansvarlig samarbejdspartner.

Kontakt vores salgsteam for yderligere information.

Viking 80-160tph
Viking asfalt anlæg
80-160 tph
Freja asfalt anlæg
160-320 tph

Anlægsudstyr til asfalt produktion og retrofit samt relateret industri

Vi leverer anlægsudstyr til produktion af asfalt. Anlægsudstyr består af de enkelte maskiner, der indgår i et asfaltanlæg. Anlægsudstyret tilbydes som retrofit eller stand-alone produkt både til eksisterende KVM asfalt produktionsanlæg og til andre fabrikater. Alt fra doseringsanlæg, tørre- og filteranlæg, transport anlæg, blanderanlæg, elevatorer m.m. Anlægsudstyret kan leveres med en KVM styring.

KVM asfalt maskiner relaterer yderligere til brug i andre industrier, hvor de forskellige teknologiske dele af produktionsprocessen har sammenfald med asfalt produktionen. Alt fra dosering af recirkulerede byggematerialer til stabiliseringsmateriale, dosering af strøsand til lufthavne, tørring af skifer, sand, dolomit kalk, metalskrot, transport af støbesand, kalk, antracit og tilslag til betonindustrien og varm blanding af antracit m.m. Mulighederne er mange, og KVM tager gerne hånd om netop dit projekt.

Kontakt vores salgsteam for yderligere information.

Doseringsanlæg
Tørreanlæg
Filteranlæg
Elevatorer
Fillerlager
Fillerlager
Færdigvareanlæg
Bitmuntanklager
Bitumentanklager
Genbrugsanlæg
Genbrugsanlæg
Additiv tilsætning
Additivtilsætning
Asfaltstyring
Proces styringer

Grus, sand og kalk

Grus, sand og kalk

Udstyr og maskiner til grusgravene har førhen været et af hovedprodukterne, og gennem mere end 60 år har KVM opnået stor erfaring med at fremstille forskelligt grusgravsudstyr som rundsorterer, øsehjul og doseringsanlæg.

I dag består vores grusgravsprogram primært af to asfalt-nære produkter: Sand / grus doseringsanlæg (Euromix) og tørreanlæg til kalk / sand / skifer (Eurotørrer). Alle processer kontrolleres af KVM’s eget styresystem.

Produktprogrammet indeholder også læsse- / lossearrangementer, transportører og doseringsenheder.

KVM har erfaringen og maskinerne til håndtering af ethvert råstof også i relaterede brancher.

Kontakt vores salgsteam for yderligere information.

Euromix
Euromix
Eurotørrer

AMC fremtidens asfaltstyring

Informativ på alle niveauer. Operatøren er i centrum på denne netværksbaserede moderne PLC/PC styring.

Intuitivt 2-skærms layout sikrer hurtig forståelse af brugerfladen. Enkel adgang til alle anlæggets funktioner direkte fra skærmen giver det store overblik for processen og recepthåndteringen.

Dataopsamling og fuld sporbarhed med tilgang i en SQL database giver laboratoriet og ERP systemet fuld indsigt. Daglige produktionsrapporter via smartphone sørger for løbende opdateringer i en travl hverdag.

El-tavler og el-dåser er placeret rundt på anlægget og er konstrueret og designet af vore egne innovative automationsingeniører.

Du kan læse mere her

Eller kontakt vores salgsteam for yderligere information.

AMC fremtidens asfaltstyring