Siloer for filler, cement og andre typer pulver

Fillerlage

Siloerne er placeret på eget stålstativ eller i en fælles stålkonstruktion med serviceplatforme til eventuel placering af andet udstyr. Siloerne kan være delt for opbevaring af forskellige pulvertyper. Siloer har alle filter på toppen, fuldmelder, over/undertrykssikring, luftningsudstyr i keglen, ifyldningssikring og kontinuerlig niveaumåling.

Specielt for asfaltproduktion tilbydes silotårne med 2,3 eller 4 rum, som er monteret direkte på betonfundament.

Egenproduceret filler transporteres med elevator eller blæsearrangement til den pågældende silo, som valgfrit kan udstyres med tør og/eller våd tømmefacilitet.

Kontakt vores salgsteam for yderligere information.

Brochure
Brochure
Link
Datablad
Video
Video
Doseringsanlæg
Tørreanlæg
Tørreanlæg
Filteranlæg
Filteranlæg
Kopelevator
Elevatorer
Fillerlage
Fillerlager
Færdigvareanlæg
Færdigvareanlæg
Bitmuntanklager
Bitumentanklager
Genbrugsanlæg
Additiv tilsætning
Additiv tilsætning
Saltafsyring
Proces styring
Tilbage til Asfaltanlæg