Udstyr for dosering af tilsætningsstoffer

Additiv tilsætning

Brug af pulver, pellets, granulater og flydende væsker er tiltagende i asfaltproduktion. De fleste tilsætningsstoffer indgår i små mængder og kræver specialudstyr til opbevaring, dosering og vejning/måling. Derfor vil doseringsmetoden også varierer ud fra stoffets konsistens. Vi har en bred erfaring med diverse tilsætningsstoffer og doseringsmetoder, og uanset hvad dit behov for tilsætning er, løser vi gerne opgaven.

Kontakt vores salgsteam for yderligere information.

Brochure
Brochure
Link
Datablad
Video
Video
Doseringsanlæg
Tørreanlæg
Tørreanlæg
Filteranlæg
Filteranlæg
Kopelevator
Elevatorer
Fillerlage
Fillerlager
Færdigvareanlæg
Færdigvareanlæg
Bitmuntanklager
Bitumentanklager
Genbrugsanlæg
Additiv tilsætning
Additiv tilsætning
Saltafsyring
Proces styring
Tilbage til Asfaltanlæg